Selecteer een pagina

Communicatiestrategie NVZ imago-onderzoek

Achtergrond

Hoe zorg je ervoor dat de resultaten van een onderzoek de aandacht krijgen die ze verdienen? En hoe voorkom je dat ze in een glimmend rapport onderin de bureaula verdwijnen? Precies, door knetterrelevant te zijn. Daarom is het zo belangrijk goed naar de (verschillende) informatiebehoeften te kijken en ervoor te zorgen dat iedereen op zijn/haar wenken wordt bediend. Zowel in vorm als inhoud.

 

Hoe kijken consumenten en patiënten aan tegen de ziekenhuisbranche en wat zien zij als de belangrijkste pijlers voor goede zorg? Dat is de hoofdvraag uit het imago-onderzoek dat de NVZ heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy. De resultaten zijn gepubliceerd in een uitgebreid rapport waarin de zorgprofessional alles komt te weten over hoe consumenten anno 2013 tegen zorg aankijken.

 

Maar niet iedereen is een (digitale) papiertijger, terwijl de resultaten juist voor een breed publiek interessant zijn. Van pers tot zorgverzekeraar en van patiëntenvereniging tot consument: het imago-onderzoek bevat voor elk van deze doelgroepen interessante bevindingen. Kortom: werk aan de winkel voor ons.

 

Grote conclusies én kleine weetjes

Allereerst zijn we aan de slag gegaan met de inhoud. Uiteraard zijn de eindconclusies van het onderzoek belangrijk, maar bij de oplevering van de eerste sets ruwe data zagen we ook interessante feitjes naar boven komen. Zo bleek bijvoorbeeld dat mensen in Noord Nederland ziekenhuizen positiever beoordelen dan mensen in de Randstad, dat ouderen ziekenhuispersoneel persoonlijker vinden dan jongeren en dat mannen aanzienlijk meer begrip hebben voor fusies in het zorglandschap. Feitjes die niets afdoen aan de eindconclusies, maar wel context schetsen bij resultaten en extra inzicht bieden. Vervolgens zijn we alle ruwe data gaan doorspitten en hebben we de meest interessante, grappige en/of leuke weetjes op een rij gezet. Uiteraard in overleg met de onderzoekers, zodat we geen dingen roepen die niet (significant) waar zijn.

 

Strakke graphics

Vervolgens zijn we gaan kijken naar de vorm waarin we de onderzoeksresultaten wilden communiceren. Geen dik rapport (uiteraard is deze wel beschikbaar voor de papiertijgers), maar zo beknopt en toegankelijk mogelijk. Gezien de branche zich zo perfect leent voor beeldende (zorg)graphics, hebben we alle resultaten voorzien van spot on, krachtige beelden. Tot slot hebben we inhoud en vorm bij elkaar gebracht in wireframes voor een onepage website waar de codeninja’s van de NVZ mee aan de slag zijn gegaan.

Online concept en on- en offline promotie

Het resultaat is te vinden op: www.nvz-zorgimago.nl. Hier kunnen bezoekers met een klik of touch naar het thema van hun keuze springen waarop vervolgens in één oogopslag de belangrijkste conclusies worden gepresenteerd. Verrassende en opvallende inzichten worden in de spotlight gezet met ‘weetjes’ die gebruikers eenvoudig kunnen delen via het social kanaal dat ze willen. Bezoekers die nóg meer willen weten over het onderzoek kunnen onderaan de pagina een onderzoekspresentatie downloaden en/of het complete rapport aanvragen. Met een mix van persberichten, nieuwsbrieven en updates van de eigen social media kanalen is de pagina onder de aandacht van de verschillende doelgroepen gebracht. Resultaat: verschillende nieuwsdiensten hebben het onderwerp opgepikt en ook vakbladen hebben er volop aandacht aan besteed. Mission accomplished.

Details

Klant NVZ
Vaardigheden Strategie, onderzoek, prototype, webdesign, direct mailing

Ook een (nieuwe) website?